СЛОВАРЬ
музыкальных терминов
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

mezza (итал. мэдза), mezzoэдзо, традиц. произн. меццо) - середина, половина
mezzo forte (mf)еццо форте) - умеренно громко
mezzo piano (mp)еццо пиано) - умеренно тихо

Реклама:ђейтинг@Mail.ru џндекс.Њетрика © muztermin, 2010-2022.