СЛОВАРЬ
музыкальных терминов
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

tamburo - барабан
tamburo rullante - цилиндрический барабан; то же, что cassa rullante, tamburino, tamburello

Реклама:ђейтинг@Mail.ru џндекс.Њетрика © muztermin, 2010-2022.